വിശുദ്ധി


ഇനിയെനിക്കെന്തിനു ദാഹജലം കുഞ്ഞേ.
ശമിച്ചെന്നാത്മാവിന്‍ ദാഹം നിന്‍ വിശുദ്ധിയാല്‍.
പകരം നിന്‍ വറ്റാത്ത സ്നേഹത്താല്‍ കൊളുത്തുക നീ
ഇരുള്‍പരന്ന ലോകത്തിനൊരു കെടാ വിളക്ക്.

അര്‍വിന്‍
Popular Posts

ചുവന്ന പനിനീര്‍പ്പൂവിന്‍റെ കഥ

അനിയത്തി

ദഹിക്കാത്ത ബിരിയാണി